Loading... आजः बुधबार, कार्तिक ३, २०७८

जिल्ला वन कार्यालय, जाजरकोटको अत्यन्त जरुरी सूचना !!

                                          २०७४-९-५

               जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि घर टहरा तथा घुम्तीहरु निर्माण भइ रहेको भन्ने बुझिन आएकोले अतिक्रमण गरि बनाएका घर टहरा ,घुम्ती घर धनी स्वयं आफैले भत्काइ हटाइ सो भित्रको मालसामानहरु यही २०७४ साल पौष २० गते सम्म सुरक्षित साथ लैजानु हुन अनुरोध छ । उल्लेखित मिति भित्र नहटाएमा जिल्ला वन कार्यालयले बल प्रयोग गरी जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने र सो बाट हुने हानी नोक्सानीको कार्यालय जवाफदेही नहुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दै वन ऐन २०४९ को दफा ४९ को क अनुसारको कसूर गरेको मानी सम्बन्धित घर, घुम्ती तथा टहरा धनी लाइ आवश्यक कानूनी कारवाही गरिने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


ताजा समाचार